2010
logotype

XXXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

W dniach 21-22 października 2010 r. w Warszawie odbyła się XXXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, ósma z cyklu "Stan i perspektywy polskiej kartografii".

Zmarła dr Stefania Gurba (1930-2010)

Z żalem zawiadamiamy, że 18 października 2010 r. zmarła Nasza Koleżanka dr Stefania Gurba (1930-2010), związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1966-1991 jako asystent oraz adiunkt w Zakładzie Kartografii Instytutu Nauk o Ziemi. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1987 r.). Wielokrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora.

Cześć jej pamięci.

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

II Ogólnopolski konkurs prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji - Toruń, 14 maja 2010 r.

Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami, w ramach zwycięstwa, kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu prac magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji zorganizował ośrodek toruński, a konkretnie Zakład Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej przy wsparciu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W konkursie, który odbył się 14 maja b.r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestniczyli przedstawiciele z pięciu ośrodków naukowych, w tym między innymi z: Uniwersytetu Adma Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Czytaj więcej...

Zmarł prof. Jacques Bertin (1918-2010)

Z żalem zawiadamiamy, że 3 maja 2010 r. zmarł w Paryżu prof. Jacques Bertin (1918-2010), wybitny kartograf i semiolog francuski, którego prace, a zwłaszcza "Sémiologie Graphique" (1967), wywarły ogromny wpływ na współczesną myśl kartograficzną.

Cześć jego pamięci.

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

Wybory Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W trakcie trwania XIX Szkoły Kartograficznej, zorganizowanej w Zieleńcu, dzielnicy Dusznik-Zdroju, dnia 22 kwietnia 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Sprawozdanie z działalności Zarządu mijającej kadencji przedstawiła przewodnicząca Wiesława Żyszkowska. Wśród najważniejszych osiągnięć wymieniła rozpropagowanie wśród uczniów gimnazjów Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. B. Petchenik. Dzięki zaangażowaniu członków Oddziału Kartograficznego w dwóch ostatnich edycjach konkursu znacznie wzrosła liczba uczestników, a nadesłane prace wzięły udział w finałach światowych, gdzie trzy z nich zostały

Czytaj więcej...

Wspólne zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Zorganizowane podczas XIX Szkoły Kartograficznej wspólne zebranie członków OK PTG i SKP odbyło się 22 kwietnia 2010 r. w Zieleńcu. Miało ono szczególny charakter, ponieważ było ostatnim spotkaniem w mijającej kadencji zarządów, poprzedzającym zebrania sprawozdawczo-wyborcze obu organizacji.

Czytaj więcej...

XIX Szkoła Kartograficzna

W dniach 21 - 23 kwietnia 2010 roku odbyła się w Zieleńcu XIX Szkoła Kartograficzna pod hasłem "Główne problemy współczesnej kartografii 2010 - numeryczne modele terenu w kartografii". Za organizację szkoły odpowiadały: Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj więcej...

Webmaster: Marek Baranowski    2024  OKPTG