2011
logotype

Zmarł dr Nikołaj N. Komedczikow (1959-2011)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2011 r. zmarł po ciężkiej chorobie Ś.P. dr Nikołaj N. Komedczikow, kierownik Wydziału Kartografii Instytutu Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, przyjaciel polskich kartografów i uczestnik naszych konferencji Szkół Kartograficznych.

komedczikow

Dr. Nikołaj N. Komedczikow ukończył studia kartograficzne na Uniwersytecie Moskiewskim w 1982 r., a następnie pracował w Departamencie Kartografii w Instytucie Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, którego Kierownikiem został po śmierci prof. Aleksandra Liutyja. Był autorem, współautorem i wydawcą wielu znakomitych map i atlasów, w tym Atlasu Środowiska Świata, czwartego tomu Narodowego Atlasu Rosji (2004) i Atlasu Wysp Kurylskich (2008). Opublikował ponad 120 prac, w tym 7 książek, poświęconych głównie historii kartografii, zwłaszcza kartografii radzieckiej i rosyjskiej, Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, w tym kilku w Polsce, brał aktywny udział w pracach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, w Komisji Historii Kartografii.

Śmierć dr N. Komedczikowa jest niepowetowaną stratą dla kartografii światowej.

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

W dniach 15-17 września 2011 r.odbyła się w Poznaniu XXV Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii pod tytułem: "PRZESTRZEŃ NA DAWNYCH MAPACH".


Konferencja została zorganizowana przez Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Oddziałem Kartopgraficznym Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Oddziałem Wielkopolskim Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

III Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji - Wrocław, 27 maja 2011 r.

Trzecia edycja konkursu prac magisterskich, którego inicjatorką jest prof. Beata Medyńska-Gulij z UAM w Poznaniu, odbyła się 27 maja 2011 r. we Wrocławiu. Imprezę zorganizował Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Kartograficzny PTG. Patronat nad konkursem objęli: Przewodnicząca OK PTG prof. Wiesława Żyszkowska i Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr prof. Stanisław Staśko.

Czytaj więcej...

XX Szkoła Kartograficzna

W dniach 13-15 kwietnia 2011 roku odbyła się w Brunowie koło Lwówka Śląskiego, jubileuszowa XX Szkoła Kartograficzna pod hasłem "Główne problemy współczesnej kartografii 2011 - zastosowanie statystyki w GIS i kartografii". Za organizację szkoły odpowiadały: Zakład Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Czytaj więcej...

X Międzynarodowy Konkurs Kartograficzny im. Barbary Petchenik

Spośród nadesłanych prac z województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego wybrano 10 prac, które zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego.

Czytaj więcej...

Webmaster: Marek Baranowski    2024  OKPTG