Dofinansowanie PCR przez MNiSW w 2017 roku
logotype

Aktualności

Dofinansowanie PCR przez MNiSW w 2017 roku

Kwartalnik Polish Cartographical Review w roku 2017 został dofinansowany przez Ministerwstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 MNiSW

 

Polish Cartographical Review – typ zadania: 1. Przygotowanie anglojęzycznej wersji artykułów; 2. Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadania finansowane w ramach umowy Nr 687/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

naciśnij poniżej

PCR2017 120 

Webmaster: Marek Baranowski    2024  OKPTG