2014
logotype

27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna - Rio de  Janeiro 2015

logoMINI

 

 

 

W dniach 23 – 28 sierpnia 2015 roku odbędzie się w Rio de Janeiro (Brazylia) 27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna oraz 16 Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Poniżej załączamy broszurkę z informacjami o konferencji. 

W dniu 15 października 2014 roku upływa termin nadsyłania artykułów i streszczeń (poniżej więcej informacji).

KlawiszBroszura          KlawiszArtykuły

27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna - Rio de  Janeiro 2015

logoMINI

 

 

 

W dniach 23 – 28 sierpnia 2015 roku odbędzie się w Rio de Janeiro (Brazylia) 27 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna oraz 16 Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej. Poniżej załączamy broszurkę z informacjami o konferencji. 

W dniu 15 października 2014 roku upływa termin nadsyłania artykułów i streszczeń (poniżej więcej informacji).

KlawiszBroszura          KlawiszArtykuły

XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna (Program)

UMK Torun

 

W dniach 23-24.10.2014 r. odbędzie się w Toruniu XXXVII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna nt. „Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii”. Organizatorami Konferencji są Katedra Geomatyki i Kartografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Oddział Kartograficzny PTG oraz Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Toruń.

KlawiszCzytajWiecej2   KlawiszProgram

Międzynarodowy Rok Mapy 2015 - 2016

IMY logo 200x65  

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna podjęła inicjatywę zorganizowania w latach 2015 - 2016 Międzynarodowego Roku Mapy (MRM). Inicjatywa ta uzyskała poparcie Organizanizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Czytaj więcej...

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

XXVIIIZHK     

W dniach 18–20 września 2014 r. Zespół  Historii  Kartografii  przy  Instytucie  Historii  Nauki  PAN oraz Instytut  Historii  i  Stosunków  Międzynarodowych Uniwersytetu  Szczecińskiego zorganizowali w Szczecinie XXVIII Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pod tytułem „Kartografia morska i krain nadmorskich”

KlawiszCzytajWiecej2

300 Seminarium Zakładu Kartografii UW

ZK logoMALE  

W dniu 23 maja 2014 r. odbyło się trzysetne Seminarium Zakładu Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem Kartografia a systemy informacji geograficznej. Wygłoszono cztery następujące referaty poświęcone tej problematyce: Rozszerzona definicja mapy w kontekście rozwoju geoinformatyki– dr hab. Dariusz Gotlib, prof. PW, Związki agendy badawczej kartografii z geomatyką – dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, Kartografia a spojrzenie na istotę mapy – dr hab. Wiesław Ostrowski, Relacje między teledetekcją, GIS a kartografią. Perspektywa teledetekcji – dr hab. Bogdan Zagajewski

Webmaster: Marek Baranowski    2024  OKPTG