Wybory władz Oddziału Kartograficznego PTG, 2 czerwca2016 r. (2)
logotype
15 - 06 - 2024 04:04

Aktualności

Wybory władz Oddziału Kartograficznego PTG, 2 czerwca2016 r.

PTGtransp7

Oddział Kartograficzny

 

W dniu 2 czerwca 2016 r. podczas Walnego Zebrania Oddziału Kartograficznego PTG wybrano władze Oddziału na kadencję 2016 - 2020.

Przewodniczącym Zarządu został kolega Marek Baranowski, a członkami Zarządu koleżanka Jolanta Korycka-Skorupa i koledzy: Dariusz Dukaczewski, Pavel Neychev i Jerzy Siwek.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: koleżanka Beata Konopska oraz koledzy: Wiesław Ostrowski, Jan Rutkowski i Paweł Weszpiński.

Oba ciała Oddziału Kartograficznego PTG dokonają ukonstytuowania w najbliższym czasie.

Podczas Zebrania Walnego wybrano również delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTG w osobach: kol. Beata Konopska i kol. Wiesław Ostrowski.

Webmaster: Marek Baranowski    2024  OKPTG